Ders Tanımları

MATEMATİK ÖZEL DERS

Matematik eğitimi küçük yaşlardan itibaren dikkatle üzerinde durulması gereken bir eğitimdir. Matematik parçalar halinde ve sürekli birbirini tamamlayan bir bilimdir. Bir basamaklı sayıları toplamayı bilmeyen bir öğrenciye iki basamaklı sayıları toplamayı öğretemezsiniz. Matematik sayısal dersler olan Geometri, Fizik ve Kimya’nın da temelini oluşturmaktadır. Matematik eğitimini küçük yaşlardan itibaren düzenli bir şekilde alan öğrenciler analitik düşünme becerisinin de artmasının etkisiyle her konuda başarılı olurlar. Ayrıca Matematik mantığın temelidir. Matematik bilgisi güçlü olan bireylerin düşünce yapıları da gelişir. Bu nedenle Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde uzman öğretmenlerimiz öğrenciye sadece kuru bilgileri vermeyi değil, onlara düşünmeyi, yorum ve analiz yapabilme yeteneği kazandırmayı tercih ederler. Matematik özel ders hizmeti tüm sayısal puan türlerinde özellikle MF1 ve MF4 puan türünde tercih yapacak öğrenciler için büyük önem kazanmaktadır. Tercihlerini Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ya da bunların bölümlerine yapacak öğrenciler LYS’de MF1 puan türüyle yerleştirileceklerdir. MF1 puan türünde Matematik dersinin toplam ağırlığı %26 dır. Tercihlerini Mimarlık ya da Mühendislik üzerine yapacak öğrenciler LYS’de MF4 puan türüyle yerleştirileceklerdir. MF4 puan türünde Matematik dersinin toplam ağırlığı %22 dir.

 

GEOMETRİ ÖZEL DERS

Geometri bilimi temel kurallara ve özelliklere bağlıdır. Bu kuralları ve özellikleri yalnızca bilmek yetmez. Nereden geldiklerini ve soruların çözümünde nasıl kullanılması gerektiğini iyi bilmek gerekir. Bu da gerekli kural ve özelliklerin uzman bir öğretmen tarafından belli bir sırada ve birbirini tamamlayacak şekilde öğretilmesi ile gerçekleşebilir. Geometri dersi konular iyi anlaşıldıktan sonra sürekli soru çözülerek formda kalınması gereken bir derstir. Aksi taktirde kuralı bilmenize rağmen sorunun çözümünde kullanamazsınız. Ayrıca çözülmesi gereken sorular bir uzman öğretmen eşliğinde çözülmelidir. Çünkü çözülecek sorular size gerekli yetenekleri kazandırmalıdır. Bunun nedeni geometri biliminde bir soruyu çözerken art arda birden fazla kural uygulamak gerekebilir ve bu kuralları uygulayabilmek bu yetenekleri kazanmakla sağlanabilir. Uzman öğretmenlerimiz de burada devreye girmektedir. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde alğınız geometri özel dersi sayesinde bir çok öğrencinin yapamadığı soruları yaparak ön plana çıkma ve avantaj yakalama şansına sahip olursunuz. Kısacası hangi soruyu götürürseniz götürün hepsini çözebileceğinden emin olduğunuz bir öğretmenden geometri dersi öğrenmek, öğretmene olduğu kadar kendinize de güveninizi arttırır. LYS’de Geometri dersinin toplam ağırlığı MF1’de %13 , MF4’de %11 dir.

 

FİZİK ÖZEL DERS

Fizik bilimi matematik bilimiyle birlikte mühendisliğin temelini oluşturmaktadır. Mühendis olmak isteyen adayların matematik ve fizik bilgisiyle çok iyi bir şekilde işlenmeleri gerekmektedir. Öncelikle yeterli matematik bilgisine sahip olan öğrenciler fizik dersinde başarılı olabilir. Çünkü sayısal derslerin temeli olan matematik, fizik için çok önemlidir. Ancak bu da tam olarak yeterli değildir. Öğrenci matematik kullanarak elde ettiği sonuçları fizik bilimiyle yorumlamalı ve fizik bilimini yorumlayarak elde ettiği matematik denklemlerini doğru ve tam olarak çözmelidir. Yani iki bilim iç içe geçmiştir. Fizik özel ders eğitimiyle öğrencilerimiz bu yorumları çok iyi bir şekilde yapacak noktaya gelmektedir. Fizik  özel ders hizmeti sayısal puan türünde daha çok MF4 puan türünde tercih yapacak adaylar için büyük önem kazanmaktadır. Tercihlerini Mimarlık ve mühendislik bölümlerine yapacak öğrencilerin fizik netleri çok önemlidir. LYS de fizik dersinin toplam ağırlığı MF4 puan türünde % 13 dür.

 

KİMYA ÖZEL DERS

Kimya Özel Ders hizmeti sayısal puan türünde daha çok da MF3 ve MF2 puan türünde tercih yapacak adaylar için büyük önem kazanmaktadır. Tercihlerini tıp, veterinerlik, kimya mühendisliği, kimya ve biyoloji bölümlerine yapacak öğrencilerin kimya netleri çok önemlidir. LYS de kimya dersinin toplam ağırlığı MF3 puan türünde %14, MF2 puan türünde %12 dir. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde kaliteli Kimya özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.

 

BİYOLOJİ ÖZEL DERS

Biyoloji Özel Ders hizmeti sayısal puan türünde daha çok da MF3 ve MF2  puan türünde tercih yapacak adaylar için büyük önem kazanmaktadır. Tercihlerini tıp, veterinerlik, kimya mühendisliği, kimya ve biyoloji bölümlerine yapacak öğrencilerin biyoloji netleri çok önemlidir. LYS de Biyoloji dersinin toplam ağırlığı MF3 puan türünde%15, MF2 puan türünde %12 dir. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde kaliteli Biyoloji özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.

 

TÜRKÇE ÖZEL DERS

Türkçe Özel Ders hizmeti sayesinde sadece Türkçe dersinde değil sözel derslerinizin genelindeki başarınız artar. Çünkü Matematik dersi nasıl ki sayısal derslerin temeli ise Türkçe dersi de sözel derslerin temelidir. Ayrıca Türkçe dersindeki başarı okuduğunu anlama ve yorumlama kalitesini de artıracağından diğer derslerde de sorulmak istenenin daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. Sınavlarda birçok sorunun yanlış ya da dikkatsiz okuma nedeniyle gerçekleştiğini düşünürsek Türkçe dersinin önemini daha iyi anlamış oluruz. Bunların ışığında Türkçe özel ders uzman öğretmen kadrosundan alınmalıdır. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde kaliteli Türkçe özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.

TARİH ÖZEL DERS

Tarih özel dersi sebep-sonuç ilişkisi temel alınarak ve olaylar hikayeleştirilerek anlatıldığında daha kalıcı olur. Sözel öğrenciler için tarih dersi önemlidir. Ancak derste olayları hikayeleştirmek zaman alabilir. Özel derste öğrenci öğretmenle birebir ders aldığı için daha çok zaman olur. Tarih dersini severek kalıcı bir şekilde öğrenmek, bu alan üzerinde ilerki yıllarda çalışmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği sistem tarih özel dersidir. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde kaliteli Tarih özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.

 

COĞRAFYA ÖZEL DERS

Coğrafya özel ders hizmeti daha çok eşit ağırlıklı ve sözel tercihi yapacak öğrencilerin tercih ettiği bir sistemdir. Coğrafya dersinde temel bilgilerin ve coğrafi terimlerin çok iyi öğrenilmiş olması gerekmektedir. Coğrafya dersi her ne kadar hayatın içinden öğrenilebilse de teorik bilgiler ancak derste uzman bir öğretmen eşliğinde öğrenilebilir. Neşat Kılıç Eğitim ve Merkezinde kaliteli Coğrafya özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.

 

FELSEFE ÖZEL DERS

Felsefe özel ders ancak alanında söz sahibi hocalar tarafından verilebilir. Sözel ağırlıklı puana etkisi ve ayırt ediciliği nedeniyle tercih edilir. Felsefe dersi ders temelinde öğrenilecek bilgilerin yanı sıra felsefeyi temel almış kitapların okunmasıyla da desteklenmelidir. Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde kaliteli Felsefe özel ders ve grup dersleri hizmeti verilmektedir.