Neden Özel Ders?

Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme şekilleri farklıdır. Dikkat sorunu yaşayan ya da yavaş algılayan bir öğrenci kalabalık sınıfta anlatılanların büyük bölümünü kaçırır. Bir sonraki derse kadar eksiklerini kapatamamışsa, bir sonraki derste anlatılanlarla eksiği biraz daha artar. Bu durum birkaç ders devam ettiğinde eksikler kapatılamayacak hal alır. Öğrenci ümidini kaybettiği için o derse ilgisi tamamen azalır ve dersi dinlememeye başlar.  Öğretmeniyle sorunlar yaşar. Böylece içinden çıkılamayacak sorunlar yumağı gitgide büyür. Bu anlattıklarımız size hiç yabancı gelmiyor değil mi?

Özel ders ya da grup dersinde böyle bir sorun asla olmaz. Çünkü öğretmen öğrencinin direk gözünün içine bakarak anlattığından, öğrencinin dalıp gitmesine başka bir şey ile ilgilenmesine izin vermez. Ayrıca öğrenci anlatılanları daha kolay algılayabildiği için dersi severek dinler, böylece daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşmiş olur. Bu esnada önemli bir durumdan daha bahsetmek istiyoruz. Dersi veren tecrübeli bir öğretmen ise her soru tipini öğrenci sayısına göre oluşturmuştur. Dolayısıyla her öğrenci, her soru tipinin çözümünü en az bir kez kendi başına yapmış olur.

Dikkat sorunu yaşamayan, algıları çok kuvvetli, gerçekten zeki öğrenciler ise kalabalık sınıflarda kendisinden daha yavaş algılayan öğrencileri beklemek zorunda kalır. Çünkü öğretmen sınıfın genelini düşünmek zorunda olduğu için çok basit örneklerden başlayıp çok sayıda standart örnek çözmek zorundadır. İyi öğrenci bu sorulardan sıkılır. Derse olan ilgisi azalır, başka şeylerle ilgilenmeye başlar. Çünkü bildiği şeyleri bir kez daha dinlemek ona zaman kaybı gibi gelir. Büyük bir olasılıkla da haklıdır.

Bu tür öğrenciler özel derste ya da grup dersinde konunun ana hatlarını daha kısa bir sürede anlarlar. Standart soruları daha çabuk algılayabildiklerinden, zor ve yorum gerektiren sorulara daha çabuk geçilir. Bu şekilde tüm konular daha çabuk bittiğinden tekrara zaman kalır, öğrenme daha kalıcı olur. Bu tür öğrencilerin yanlışı neredeyse hiç yoktur. Boşu olabilir, ama yanlışı inanın çok az olur.

Neşat Kılıç Eğitim Merkezinde alanında uzman öğretmenlerimiz öncelikle öğrencilerimizin eksiklerini belirleyerek onlarla bir çalışma programı düzenlerler. Her ders sonunda öğrenci sorumlu olduğu ödevleri alır, ve sonraki derste de önceki dersin bir  tekrarının ardından ödev kontrolleri yapılarak yeni konuya geçilir. Öğretmenin üzerine düşen görevler olduğu kadar, öğrencinin de üzerine düşen görevler vardır. Düzenli tekrarlar yapmak ve ev ödevlerini zamanında yapmak, öğrencinin temel görevidir. Bütün bunlar eksiksiz yapıldığında özel ders ya da grup dersinde başarı kaçınılmazdır.